Bestellen

U kunt bestellen door ons te e-mailen (orthodox_klooster@ziggo.nl) of te bellen (070-363 84 84). Bij verzending laten wij u weten hoeveel verzendkosten erbij komen. Het totaalbedrag kunt u overmaken op rekening 58 18 68 (ING) ten name van Orthodoxe Kerk Nederland.

Houd er wel rekening mee dat niet alle boeken altijd voorradig zijn; tenslotte worden ze met de hand gemaakt!

Orthodoxe liturgische boeken

Liturgikon Chrysostomos-Liturgie; Basilios-Liturgie; Voorafgewijde Gaven. Voorbereidingsgebeden, dienstaanwijzingen (rubrieken), muziektekens. Wisselende gezangen en lezingen van het Kerkelijk Jaar. Gebeden vóór en na de Heilige Communie. Calendarium. 320 blz. genaaid € 12,00
gebonden € 17,00
Groot Horologion Bevat de dagelijkse gebeden van Vespers, Metten en Uren; ook de Vigilie voor zon- en feestdagen; vierstemmige muziek van de "tonen"; verschillende zangstukken. Akathist en Troostcanon van de H. Moeder Gods; Dienst der Overledenen (Panichide); Te Deum. 468 blz. gebonden € 30,00
Klein Horologion Bevat de meest gebruikte delen van het Groot Horologion in klein lettertype (zakuitgave). 289 blz, B6-formaat. gebonden € 15,00
Zondags Oktoich Vigilies van de zaterdagavond, toon 1 t/m 8. gebonden € 42,00
Het Nieuwe Testament Apostel - 440 blz. met dagindeling, tabellen voor de dagelijkse Apostel- en Evangelielezing, volgens zowel Grieks als Russisch gebruik, en zondag-indeling tot 2022 geplastificeerd € 18,00
Idem, grote uitgave gebonden € 40,00
Evangelie - 340 blz. met dagindeling (B5-formaat) geplastificeerd € 15,00
Psalterion Psalmen en bijbelse cantieken volgens Septuagint gebonden € 17,00
Idem, grote uitgave gebonden € 39,00
Sacramentarion Sacramenten, Wijdingen, Begrafenis genaaid € 12,00

Het Kerkelijk Jaar

(met muziek)

Triodion I Voorvasten; Boetecanon € 10,00
Triodion II 1e en 2e vastenweek € 17,00
Triodion IIIa 3e, 4e en 5e vastenweek € 16,00
Triodion IIIb 5e en 6e vastenweek € 16,00
Pascha Grote Donderdag t/m Pasen gebonden € 18,00
Pentekostarion Pasen t/m week na Pinksteren € 20,00
Meneon I Grote datumfeesten; kersttijd € 30,00
Meneon II Datumfeesten september-oktober € 12,00
Meneon III Datumfeesten november-december € 10,00
Meneon IV Kersttijd: december-januari € 10,00
Meneon V Datumfeesten januari-mei € 12,00
Algemeen meneon Gemeenschappelijke diensten (voor feesten waarvoor geen eigen Officie aanwezig is)  
Deel 1: officie 1-15 € 16,00
Deel 1: officie 16-27 € 13,00

Archimandriet Adriaan - Heiligenjaar

Deel 1 Januari € 7,00
Deel 2 Februari € 10,00
Deel 3 Maart € 10,00
Deel 4 April € 8,00
Deel 5 Mei € 10,00
Deel 6 Juni € 10,00
Deel 7 Juli € 9,00
Deel 8 Augustus € 9,00
Deel 9 September € 10,00
Deel 10 Oktober € 10,00
Deel 11 November € 11,00
Deel 12 December € 9,00
Deel 13 Index € 8,00

Kleine gebedsdiensten

De Kleine Uren € 1,00
Akathist van Dankzegging € 1,00
Akathist van de Heilige Moeder Gods € 1,00
ADVENT Messiaanse Profetieën
(geen officieel Officie)
€ 8,00

Diversen

Archimandriet Adriaan DE VOORLOPER ca. 200 nummers (gebonden uitgave) € 42,00
H. Dorotheus (woestijnvader 6e eeuw, zeer actueel) Geestelijke onderrichtingen € 12,00
H. Bisschop Ireneos van Lyon (eerste Kerkvader) Het Christengeloof: Geloofsverkondiging der Apostelen € 5,00
S. Heitz Christus in U (orthodoxe catechismus) € 12,00
Archimandriet Adriaan Overwegingen over het Mattheus-Evangelie hoofdstuk 1-14 € 8,00
Archimandriet Adriaan Vastenmeditaties € 7,00
Aartsbisschop Paul van Finland Liturgie-commentaar over de Chrysostomos-liturgie € 6,00
Bisschop Kallistos (Ware) De Kracht van de Naam. Over het Jezus-gebed. € 1,50
Bisschop Kallistos (Ware) De Orthodoxe Weg € 10,00
Archmandriet Cherubim Karambelas Herinneringen aan de berg Athos. Inside-informatie over het strenge leven in de verborgen Athos-skiten. 220 blz. € 12,00
H. Tichon van Zadonsk Reis naar de hemel € 12,00
Anna Iljinskaja De laatste staretsen van Optina € 12,00

Brochures

Wat is Orthodoxie? € 1,00
Orthodoxe Spiritualiteit € 1,50
Geloof en Wetenschap € 1,20
De Nieuwe Mens € 1,50
Over de Zin van ons Leven € 1,00
Het Jesusgebed € 1,20
De Schoonheid der Heilige Liturgie € 0,60
Kinder-Catechese met veel eigen werkzaamheid € 7,00